Ochrana osobních údajů


V souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména, emailu, nápadu a popřípadě telefonního čísla, jehož účelem je evidence nápadů respondentů a následný výběr a realizace nejlepšího nápadu, se společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075 stává správcem osobních údajů, který se řídí aktuální právní legislativou v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a navazujících právních předpisů.
 
Správce využívá služeb společnosti Pux s.r.o., IČO: 26915545, která zajišťuje provozování a správu internetové stránky www.unipetrollidem.cz. Správu SMS zpráv pro správce zajišťuje společnost Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 27635007.
 
V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na správce můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů:
E-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz
Poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Odbor ochrany osobních údajů, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
 
Další informace včetně Vašich práv jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.