Zpět

Komise vybrala projekty do druhé části kampaně

Z celkem 260 různých nápadů sebraných v průběhu kampaně Unipetrol lidem vybrala komise 3 projekty pro každé město, ze kterých občané hlasováním vyberou jeden. Ten se bude po ukončení hlasování realizovat.
Komise vybrala projekty do druhé části kampaně

V první části kampaně Unipetrol lidem mohli obyvatelé navrhnout, co by chtěli v jejich městech zlepšit. Návrhy mohli lidé vhodit do zelených Uniboxů, rozmístěných po frekventovaných místech v obou městech, v tramvaji, která obě města spojuje, formou sms nebo na našem webu. Celkem obyvatelé Mostecka podali 260 nápadů v rámci kampaně Unipetrol lidem, kterou ORLEN Unipetrol připravil ve spolupráci s oběma městy. „Nejvíce nápadů jsme obdrželi prostřednictvím hlasovacího boxu umístěného ve speciální tramvaji. Byla jich více než stovka,“ řekla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Všechny návrhy prošla komise, složená jak ze zástupců ORLEN Unipetrolu, tak obou měst, která zasedla v pátek 20.9. 2019. Za Litvínov přišla vybrat tři projekty do druhého kola paní starostka Kamila Bláhová, za Most to byl pan primátor Jan Paparega.

Na konci schůzky vznikl seznam tří projektů, mezi nimiž budou občané obou měst hlasovat. Vzhledem k odlišným preferencím nejen měst, ale i odlišným nejčastějším návrhům občanů má každé město vlastní seznam projektů. Seznamy budou zveřejněny 23.10. 2019 a od toho dne bude také možné hlasovat. Opět v zelených UniBoxech, formou SMS a nebo na webových stránkách. Možnost hlasovat pro vybraný projekt budou mít lidé do konce ledna.

Zpět