Zpět

Rozhodli jste!

Do konce ledna 2020 měli lidé z Litvínova, Mostu a jejich okolí možnost hlasovat pro projekty v kampani Unipetrol lidem a rozhodnout tak, který z projektů nakonec ORLEN Unipetrol ve spolupráci s městem zrealizuje. Do hlasování v druhém kole projektu zapojilo přes 3700 z vás.
Rozhodli jste!

Hlasovat lidé mohli na webu, do hlasovacích boxů rozmístěných po obou městech, ve speciální tramvaji nebo prostřednictvím sms zpráv. Více jak dva tisíce hlasů přišly pro projekty v Litvínově, kde vítězný projekt získal obrovský náskok před ostatními.

Po sečtení hlasů ze všech hlasovacích míst jsme vyhlásili na tiskové konferenci společně s představiteli měst vítězné projekty a nastínili následující kroky.

ORLEN Unipetrol věnuje 1 milion korun českých na revitalizaci okolí Pilařského rybníka. Částka se použije na opravu přilehlého hřiště, kde vznikne prostor pro aktivní odpočinek a mobiliář. Rybník samotný město plánuje začít napouštět také tento rok. Projekt revitalizace vyhrál v Litvínově s 1 184 hlasy. S odstupem následovaly projekty vybudování skate parku s 438 hlasy a rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu Citadela s 385 hlasy. „Děkuji všem spoluobčanům, že se do projektu zapojili. Oceňuji také ORLEN Unipetrol, že našel další cestu, jak naše město podpořit. Příspěvek ORLEN Unipetrolu nám umožní rozšířit plánovanou revitalizaci. ORLEN Unipetrol by se mohl zapojit do vytvoření oddechové zóny, obnovy stávajícího hřiště, umístění prvků pro seniory a rozšíření mobiliáře,“ uvedla Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

Stejná částka, tedy jeden milion korun poputuje do Mostu, kde spolu s městem ORLEN Unipetrol vysází stromy. Prozatím se jedná o několika místech, je mezi nimi i park Šibeník, kam by měly přibýt hlavně městu původní habry, lípy. Projekt výsadby stromů obdržel 888 hlasů, druhý park pro psy 604 hlasů a pro veřejnou wifi hlasovalo 214 občanů. „Děkuji všem obyvatelům našeho města, kteří se svými nápady do kampaně zapojili. Velmi mile mě překvapilo, jak velké množství lidí se zapojilo. Vyhrál projekt na výsadbu stromů. Už teď se těším na jeho realizaci, protože stromů ve městech není nikdy dost. Nyní s ORLEN Unipetrolem vybereme vhodné plochy a typ stromů. Finanční příspěvek použijeme nejen na výsadbu, ale i na následnou několikaletou péči,“ řekl Jan Paparega, primátor města Most.

„Kampaň se setkala s mimořádným zájmem obyvatel. Jejich aktivní zapojení je pro nás velmi důležité, protože oni nejlépe vědí, co je v jejich městech nejvíce zapotřebí,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Vítězné projekty začneme realizovat ve spolupráci s oběma městy již v tomto roce.“

Zpět