Zpět

Zdi u Chemparku čistí vzduch

V litvínovském Chemparku se v minulých týdnech realizoval zajímavý projekt. Několik panelů venkovní zdi areálu získalo nový nátěr, ale ne jen tak ledajaký. Ekobarvy, kterými jsou zdi namalovány, jsou totiž speciálně upravené a díky svému složení účinně čistí vzduch.
 
Zdi u Chemparku čistí vzduch

Celkově bylo natřeno třináct panelů vnější zdi areálu Chempark a to konkrétně v části u rafinérie, kde vedou tramvajové koleje mezi městy Mostem a Litvínovem. Obrazy na těchto panelech navazují na současné vizuály ke kampani Unipetrol lidem. Celé jsou vytvořeny ze speciálních ekobarev, které čistí vzduch stejně dobře jako skutečné stromy. Motiv stromů se proto stal klíčovým vizuálem. První etapa malování se uskutečnila již v říjnu, druhá na ni navázala začátkem listopadu.
 

Funkční nátěr FN NANO®

 

Ochranné nátěry FN NANO® jsou velmi účinné a funkční minerální nátěry, které nejenže chrání fasádu a udržují ji čistou, ale také čistí okolní vzduch. Fungují na principu fotokatalýzy. Jejich účinnost je prokázána vědecky podloženými měřeními a technologie získala řadu certifikací. Odpovídá také požadavkům české i evropské legislativy. Tento fotokatalytický nátěr umožňuje jednoduchou realizaci ekologické zodpovědnosti v praxi.

Hlavní funkce nátěru je ochranná, environmentální a estetická. Mezi nejvýznamnější výhody ekologického nátěru patří čištění ovzduší od imisních látek a skleníkových plynů, dále dokáže ochlazovat povrch staveb a tím snižovat přehřívání v okolí, a v neposlední řadě zabraňuje usazování virů a bakterií. Samotný nátěr neuvolňuje žádné látky do životního prostředí a je vyroben zcela bez použití chemie.

Zajímavé je také to, že se jedná o originální český vynález, který si nechal patentovat Jan Procházka, vynálezce zabývající se nanotechnologiemi.
 

Příklady realizovaných projektů

 

Nátěry využívající nanotechnologie nacházejí své praktické využití především ve městech. Konkrétním příkladem použití nanonátěru je Barrandovská stěna, která již více než pět let čistí vzduch od zplodin výfukových plynů produkovaných projíždějícími auty. Protihluková bariéra je v těsné blízkosti rušné křižovatky. Stěna s nanonátěrem zlikviduje výfukové zplodiny z 28 aut s dieselovým motorem. Je to, jako by tato auta byla úplně vyřazena z provozu. Za pět let je tedy vzduch vyčištěn od stovek kilogramů oxidů dusíku a dalších toxických látek.

Nanonátěr má dále například zeď v prostorách českého velvyslanectví v Londýně, zastupitelského úřadu ČR v Budapešti či bytový komplex Villa Bianca v Praze-Bubenči.

 

Zajímavá čísla

 
  • Přibližně 11 m2 plochy natřené funkčním nátěrem FN NANO® vyčistí od škodlivin (NOx, Sox, PM10, PM2,5 a PAH) stejný objem vzduchu, jako 2 vzrostlé stromy s průměrem koruny 9 metrů. Fotokatalytická technologie nanonátěrů může společně se stromy přispět k výraznému zkvalitnění ovzduší ve městech a průmyslových aglomeracích, kde jsou jedovaté látky překračovány. 

  • Fotokatalytický povrch nanonátěrů dekontaminuje při jediném kontaktu ze vzduchu cca 50% rozložitelných škodlivin bez ohledu na to, jestli je jejich koncentrace 120 µg/m3 nebo jen 20 µg/m3.

  • 1 m2 nátěru je plocha, která vyčistí každoročně zhruba 3.000.000 m3 vzduchu.

  • 1 m2 plochy vyčistí za 1 den tolik vzduchu, kolik potřebuje 1 člověk na 1 rok.

  • Cca 15 m2 plochy vyčistí vzduch od škodlivin, které vyprodukuje 1 osobní dieselový automobil za celý jeho život (Kalkulován 1. os.diesel automobill - Euro norma 5 s ročním nájezdem 25.000 km)

Zpět